Transport piachu, dostawa

Transport piachu z dostawą, załadunek piachu, Warszawa, okolice


Transport piachu wykonywany jest na najwyższym poziomie (szybko, solidnie i terminowo). Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu możemy do Państwa dostarczyć najlepszy piach budowlany, płukany, podsypkowy. Wszyttko to by spełnić Państwa oczekiwania.

Jesteś zainteresowana(-y) piachem odpowiednim dla Twoich potrzeb? Chcesz się z nami skontaktować? Skorzystaj z zakładki kontakt, wypełnij formularz lub po prostu zadzwoń.

Nasza oferta obejmuje dostawę:

 • piasku kopalnianego
 • piasku wiślanego
 • piasku podsypkowego
 • pod kostkę
 • do wyrównania terenu
Piasek można wykorzystać do:

 • tynków
 • murowania
 • wylewek
 • mieszanki żwirowo-piaskowej ( tzw. pospółpka )
Pospółka jest to materiał sypki lub kawałkowy niesortowany (np. węgiel, kruszywo budowlane). Pospółka to jednocześnie grunt rodzimy mineralny zbliżony do piasku i żwiru. Materiał ten określony jest normą PN-B-02480:1986 i charakteryzuje się zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50%.

Pospółka ( piasek żwirowo-piaskowy ) ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność – jest materiałem często wykorzystywanym w budownictwie jako podbudowa pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji k > 8 m/dobę) i w pokrewnych dziedzinach.

piach budowlany, Warszawa, Raszyn, Pruszków, Piaseczno
piach siany, Warszawa, Raszyn, Pruszków, Piaseczno
piach podsypkowy, Warszawa, Raszyn, Pruszków, Piaseczno
piach wiślany, Warszawa, Raszyn, Pruszków, Piaseczno
transport piachu, Raszyn

Piach podsypkowy możemy stosować do:

 • nasypów drogowych
 • uzupełniania ubytków terenowych
 • zasypywania fundamentów
 • zasypywania i zagęszczenia wykopów pod sieci uzbrojenia teren)
Piach siany możemy stosować do:

 • murowania
 • drenaży
Piach wiślany ( płukany) możemy stosować do:

 • murowania
 • wylewek
Piach budowlany możemy stosować do:

 • betonu
 • zapraw
 • mas bitumicznych
 • stabilizacji cementem